ENTREGA DE LOTS A L’AGOST

No tanquem per vacances! Com cada any es faran entregues puntuals a aquelles famílies més necessitades i s’atendran els casos urgents que ens derivin de Serveis Socials.