Contacta

Per contactar amb nosaltres ho pots fer a la següent adreça

gentsolidaria@gmail.com

Telèfon: 607 85 16 64 (dilluns i dimarts de 9h a 11h. Pilar Cugota)

 

Registre a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya num. 19763.
Registre Municipal d’Entitats i Associacions ciutadanes de Terrassa num. 501. data de registre 14 de juliol de 1997.
NIF G61460002.