Contacta

Per contactar amb nosaltres ho pots fer a la següent adreça

gentsolidaria@gmail.com

Telèfon: 93.788.72.19
Isaac Peral num.1, 08224 Terrassa 


Registre a la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya num. 19763.
Registre Municipal d’Entitats i Associacions ciutadanes de Terrassa num. 501. data de registre 14 de juliol de 1997.
NIF G61460002.

Anuncis